แอพฯ House of Color เอื้อให้ช่างตกแต่งเส้นผมสามารถเข้าถึงเทรนด์ความงามของชวาร์สคอฟและปรับเปลี่ยนการให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้าได้