ธานี ชวาลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด